Samarbeten

Samarbeten

Vi är en nystartad skola men redan med ett stort nätverk för att skapa förutsättningarna för bästa möjliga lärupplevelse för våra elever. 

Vi är initiativtagare till en rad olika samarbeten som gör att vi är del av ett internationellt nätverk av skolor, samhällsaktörer och vårdgivare för att uppdatera synen på vad akademisk- och personligutveckling kan vara i framtiden med stöd av allas våra kunskaper och erfarenheter.

Syftet med våra samarbeten är att utifrån en gemensam värdegrund lära av varandra i nätverket, driva forskning och utveckling framåt och sprida information om ungas utveckling, fysiska- och mentala hälsa.

Prinsparets stiftelse

Skolans grundare Minéa Frykman har under 2021 medverkat i tre av Prinsparets Stiftelses projekt. Dels den mycket uppskattade ljudboken ”Älskade Dyslexi” som givits ut på flera språk av Storytel, dels i bokens uppföljande poddserie med skådespelaren Eva Röse som programledare i avsnitt 3 och nu senast i rapporten ”Värdet av dyslexi”.

Under 2022 fördjupas samarbetet med Lilla Djurgårdsakademien i ett vinnovafinansierat projekt tillsammans med Prinsparets Stiftelse och Dimh. Det har varit hemskt roligt att som liten nystartad skola så tidigt få förtroendet att samarbeta kring skolans hjärtefrågor om hållbart lärande med god kvalitet och psykiska hälsa för alla barn och unga.

Barnsjukhuset Martina

Sedan 2020 har skolan ett samarbeta med Barnsjukhuset Martina. Vi är hemskt glada och stola över samarbetet då det ger skolan möjlighet att ge elevhälsa av bästa kvalitet.

Utöver det mer traditionella elevhälsoarbete och möjlighet att komma till Barnsjukhuset Martinas närakut vid behov omfattar även samarbetet ömsesidiga utbildningstillfällen, informationsspridning och delaktighet i gemensamma forskningsprojekt.

Fairley House School

Lilla Djurgårdsakademien har sedan innan skolans öppnade ett utbyte med Fairley House School i London.

Under våren 2020 besökte delar av skolans ledning Fairley House School i Westminister London. De har funnits sedan 1982 och har lång erfarenhet av att arbeta med skräddarsytt lärande. Syftet med studiebesöket var att inleda ett mer långsiktigt samarbete och utbyte mellan skolorna för bästa möjliga personliga och akademiska utveckling för alla våra elever.

Vi ser hemskt mycket fram emot deras besök hos oss så snart det kan genomföras på ett tryggt sätt med hänsyn till COVID-19.