Skola

Skola

Vår vision

”Våra elever ska inte behöva välja mellan att ha roligt och lära sig nytt. För oss är värdefull utbildning när vi lägger grunden för elever som ser till sitt och andras bästa, vågar vara nyfikna och utvecklas akademiskt.

Lilla Djurgårdsakademien

Lilla Djurgårdsakademien är en icke-vinstdrivande lågstadieskola med särskild kompetens inom kärnämnena svenska och matematik.

Skolan följer läroplan för grundskola (Lgr-11) och är öppen för alla. Utgångspunken för undervisningen är att ingen ska behöva välja mellan att ha roligt och att lära sig nytt.

Forskningen visar tydligt att tidiga insatser har stor betydelse för elevernas språkutveckling och självförtroende. Vi vill ta vara på den insikten, skapa något nytt och strävar efter att bygga en skola i framkant. För att ge eleverna möjlighet att växa och lära är vi en liten skola med 15 elever i varje klass från förskoleklass till och med årskurs sex. Det ger oss förutsättningarna att arbeta systematiskt och strukturerat med mer tid till huvudämnena svenska och matematik.

Pedagoger och personal

Våra pedagoger och personal är outtröttliga i sin energi, tillför entusiasm, strategier och knep för att ge eleverna självförtroende och det ramverk de behöver för att växa och lära sig nytt. Vi visar våra elever nya sätt att lära och hjälper dem att växa, känna trygghet och stärka sin självkänsla. Vi uppmuntrar alltid våra elever att vara aktiva, att ta eget ansvar och våga dela med sig av sina tankar och idéer. Då blir allting möjligt!

PedagogikProva igen! Olika undervisningsmetoder

”Jag kan inte!” är tre ord som vi ofta hör i en värld där barn jämför sig med varandra, vare sig det gäller att knyta sina skor eller rabbla multiplikationstabellen. Det är tre ord fyllda av misslyckanden och en rädsla för att i framtiden inte kunna lära sig. Men det behöver inte vara så. 

“Du kanske kan pröva att göra så här?” är istället vår utgångspunkt när vi tar reda på vad elever kan göra och när vi arbetar utifrån det. Om eleverna inte kan lära sig på ett sätt, så har vi möjlighet och resurser att prova en annan metod, och sen kanske ännu en. Undervisningen innehåller en stor variation av metoder för att nå, inspirera och utmana alla i klassrummet. Undervisningen är systematisk, strukturerad och väl beprövad.

Demokrati och delaktighet

För oss är det viktigt att skapa en demokratisk skola där elever, föräldrar och pedagoger känner sig delaktiga. Genom aktiva elevråd, föräldraråd och pedagogsamverkan skapar vi förutsättningar för en skola att trivas i.

Läsa-skriva-räkna-garantin

En dag på Lilla Djurgårdsakademien ska vara trygg och lärorik. Skolan arbetar efter en pedagogisk modell med särskilt fokus på ämnena svenska och matematik. Konkret innebär det att ämnet svenska är indelat i tre block läsa, skriva och stava. I matematiken arbetar vi på samma vis med taluppfattning/räknesätt, rumsuppfattning/mätning och problemlösning.

Undervisningen genomförs alltid i tydliga steg för att säkerställa att eleverna förstår lärandeprocessen och syftet med undervisningen. Viktigt är också att eleverna alltid deltar aktivt i alla delar av undervisningen för att säkerställa att eleverna utvecklas.

I svenska fokuserar vi på att utveckla avkodningsstrategier för läsning, ljudfärdigheter, avkodning av ord, läsförståelse och utökade skrivkunskaper. Utöver Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd genomför vi löpande screening i Lexplore av samtliga elever i årskurs 1-4 för att ge elever och föräldrar en god bild av elevens individuella språk- och läsutvecklingen.

Inom matematiken fokuserar vi på att minnas numerisk fakta, göra abstrakt lärande mer konkret, strategier och ramverk för problemlösning samt öka förståelsen för problemformulering vid lästal.

Till hösten 2021 kommer vi att erbjuder en utökad timplan på skolan. Det innebär att eleverna har fler undervisningstimmar än ordinarie timplan för att ge elever förutsättningar att fördjupa sina kunskaper eller få extra tid till repetition.

Rektors ord

Vår skola ska vara en trygg och inspirerande plats där hjärnor och stjärnor vill, kan och får växa. Vi utgår från att alla elever är unika individer som utvecklas i olika takt, vi behöver därför använda varierande undervisningsmetoder som ger alla elever en chans att lära och växa. Vi på Lilla Djurgårdsakademien vill tillsammans skapa en skola som alla längtar till. Varje dag. 

Som rektor värnar jag om att skapa en unik skolmiljö, ett eget litet universum. En skola att längta till är något som elever, pedagoger och personal skapar tillsammans. Samarbete, förståelse och ödmjukhet inför att alla är unika individer är vad som är viktigast för mig som skolledare. Det är min övertygelse, att om vi låter våra barn få vara sig själva och lära utifrån var de befinner sig, så kan vi hjälpa dem att utvecklas till trygga och lyckliga barn.  I en respektfull och utvecklande miljö får också pedagoger och personal en arbetsplats att längta till. Varje dag.

Har du frågor om vår verksamhet hör gärna av dig, ulla@lda.nu.