Skola

Skola

Vår vision

”Du ska inte behöva välja mellan att ha roligt och lära dig nytt. För oss är värdefull utbildning när vi lägger grunden för elever som lever för sitt och andras bästa, vågar vara nyfikna och är i rörelse. Då blir allting möjligt.

Lilla Djurgårdsakademien

Lilla Djurgårdsakademien är en icke-vinstdrivande lågstadieskola med särskild kompetens inom kärnämnena svenska och matematik.

Skolan följer läroplan för grundskola (Lgr-11) och är öppen för alla. Utgångspunken för undervisningen är att ingen ska behöva välja mellan att ha roligt och att lära sig nytt.

Forskningen visar tydligt att tidiga insatser har stor betydelse för elevernas språkutveckling och självförtroende. Vi vill ta vara på den insikten, skapa något nytt och strävar efter att bygga en skola i framkant. För att ge eleverna möjlighet att växa och lära är vi en liten skola med 15 elever i varje klass från förskoleklass till och med årskurs tre. Det ger oss förutsättningarna att arbeta systematiskt och strukturerat med mer tid till huvudämnena svenska och matematik.

Pedagoger och personal

Våra pedagoger och personal är outtröttliga i sin energi, tillför entusiasm, strategier och knep för att injicera eleverna med självförtroende och det ramverk de behöver för att växa och lära sig nytt. Vi visar våra elever nya sätt att lära och hjälper dem att växa, känna trygghet och stärka sin självkänsla. Då blir allting möjligt.

PedagogikProva igen! Olika undervisningsmetoder

”Jag kan inte!” är tre ord som vi ofta hör i en värld där barn jämför sig med varandra, vare sig det gäller att knyta sina skor eller rabbla multiplikationstabellen. Det är tre ord fyllda av misslyckanden och en rädsla för att i framtiden inte kunna lära sig. Men det behöver inte vara så. 

“Du kanske kan pröva att göra så här?” är istället vår utgångspunkt när vi tar reda på vad elever kan göra och när vi arbetar utifrån det. Om eleverna inte kan lära sig på ett sätt, så har vi möjlighet och resurser att prova en annan metod, och sen kanske ännu en. Undervisningen innehåller en stor variation av metoder för att nå, inspirera och utmana alla i klassrummet. Undervisningen är systematisk, strukturerad och väl beprövad.

Skolans verksamhet utgår från den senaste vetenskapliga forskningen inom pedagogik och utvecklingen inom det neuropsykiatriska området, i kombination med en öppenhet för att lära oss av våra elever och deras berättelser.

Demokrati och delaktighet

För oss är det viktigt att skapa en demokratisk skola där elever, föräldrar och pedagoger känner sig delaktiga. Genom aktiva elevråd, föräldraråd och pedagogsamverkan skapar vi förutsättningar för en skola att trivas i.

Skoldagen

En dag på Lilla Djurgårdsakademien ska vara trygg och lärorik. För att eleverna och personalen ska kunna fokusera på lärande och utveckling så vill vi skapa en skoldag med återkommande rutiner, lugna övergångar och värdefulla förberedelser inför nya aktiviteter. 

Vi vill att alla dagar ska vara så lika som möjligt när det gäller tider och rutiner, då är eleverna bättre förberedda på vad som kommer hända och de lär sig efter ett tag hur dagen fortlöper. Eleverna slipper fundera över ett krångligt schema, de kan istället fokusera på uppgifterna de har framför sig.

Lärandepassen planeras utifrån läroplanen och den obligatoriska timplanen.

7.00: Morgonfritids – Antingen inne eller ute beroende på väder och vind.

8.30: Lärande – Dagens första lärandepass i hemklassrummet. Läraren går igenom vad som kommer att hända under dagen (både muntligt och med bildstöd på ett dagsschema).

9.30: Röris – Varje förmiddag deltar eleverna i en pulsaktivitet för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. Vi vill skapa rörelseglädje, få frisk luft och samarbeta med varandra i pulshöjande aktiviteter som leds av personalen.

10.00: Lärande – Dagens andra lärandepass pågår fram till lunch och är individanpassat med pauser då läraren ser att behov finns.

11.30: Till bords – Lunchen serveras av i vår lilla matsal på övervåningen. Vi äter i lugn och ro tillsammans med läraren.

12.00: Lunchrast – På skolgården finns förberedda aktiviteter där personalen närvarar. Målet med rastverksamheten är att alla ska vara aktiva, tillsammans med andra, röra på sig och utvecklas. För att undvika otrygghet så är det viktigt med vuxennärvaro och planerade rastaktiviteter.

12.30: Lärande – Eftermiddagens lärandepass som leds av läraren.

13.30: Mellanmål – Under lugna former äter eleverna mellanmål innan vi avrundar dagen.

14.00: Vila/meditation/avkoppling – Skoldagen avslutas med att eleverna vilar en stund innan fritidspersonalen presenterar eftermiddagens aktiviteter.

Läs mer under Fritidshem om vad som händer resten av dagen!

Rektors ord

Vår skola ska vara en trygg och inspirerande plats där hjärnor och stjärnor vill, kan och får växa. Vi utgår från att alla elever är unika individer som utvecklas i olika takt, vi behöver därför använda varierande undervisningsmetoder som ger alla elever en chans att lära och växa. Vi på Lilla Djurgårdsakademien vill tillsammans skapa en skola som alla längtar till. Varje dag. 

Som rektor värnar jag om att skapa en unik skolmiljö, ett eget litet universum. En skola att längta till är något som elever, pedagoger och personal skapar tillsammans. Samarbete, förståelse och ödmjukhet inför att alla är unika individer är vad som är viktigast för mig som skolledare. Det är min övertygelse, att om vi låter våra barn få vara sig själva och lära utifrån var de befinner sig, så kan vi hjälpa dem att utvecklas till trygga och lyckliga barn.  I en respektfull och utvecklande miljö får också pedagoger och personal en arbetsplats att längta till. Varje dag.

Har du frågor om vår verksamhet hör gärna av dig, ulla@lda.nu.