Fritidshem

Fritidshem

För oss är det viktigt att alla elever känner att tiden på fritidshemmet är värdefull. Det är en naturlig plats i den dagliga verksamheten och utgår från en helhetssyn på eleverna; på deras behov, intressen och erfarenheter. Precis som i klassrummet utgår fritidshemmet från var eleverna befinner sig i sin individuella utveckling.

Fritidshemmets arbete fokuserar på att skapa en lekfull och trygg miljö för väcka barnens nyfikenhet kring olika typer av fritidsaktiviteter så att de ges förutsättningarna för ett aktivt fritidsliv både nu och i framtiden. Barn uppmuntras här att våga prova, misslyckas och försöka på nytt.

På fritidshemmet kan barnen mötas tillsammans och bekanta sig med olika fysiska, kluriga och konstnärliga aktiviteter. Fritidshemmets arbete är en naturlig förlängning av det arbete som sker i klassrummet under dagen och vi fortsätter att utforska de teman vi arbetar med under terminen även under eftermiddagarna genom inomhus- och utomhuslek. 

Varje dag finns inplanerade aktiviteter så att barnen får en meningsfull fritidsvistelse med fokus på rörelse och kreativitet.