Ansökan

Ansökan

Nu kan du enkelt anmäla ditt/dina barn genom att fylla i formuläret nedan.

Antagningen utgår från Skolinspektionens godkända urvalsgrunder förenliga med öppenhetskravet, anmälningsdatum och syskonförtur. Skolan är öppen för alla i enlighet kring Skollagens regler om mottagande till grundskola 10 kap. 35 § Skollagen.

Då vi är en liten skola ber vi om tålamod då vi ibland har lite längre svarstider.

Söka skola till hösten 2022

Har du barn som fyller sex år under 2022? Då är det snart dags att söka skola för att börja i förskoleklass till hösten.

Inbjudan till vårt informationsmöte på Lilla Djurgårdsakademien skickas ut före jul via e-post till alla vårdnadshavare som har barn födda 2016 eller 2012 och som då står i vår kö. Mötet kommer att vara på kvällen den 13 januari.

 • Även om ert barn står i vår skolas kö så måste ni söka skolan via Stockholm stadssystem för – Söka skola stockholm.se/sokaskola. Om du inte kan söka webbaserat söker du via blankett som finns på ”Söka skola”
 • När ni söker via Stockholm stads webbaserade tjänst så bekräftar ni er önskan om att få en plats på vår skola och antagningen kommer att göras utifrån de urvalsgrunder (antagningsregler) som gäller för vår skola.
 • Ansökningstiden är den 15 januari till och med den 15 februari 2022.
 • Du gör din ansökan digitalt via e-tjänsten Söka skola – Stockholm. Länken kommer att finnas tillgänglig den 15 januari på stockholm.se/sokaskola.
 • Har du frågor om ”Söka skola” är du välkommen att kontakta Stockholm stads Kontaktcenter på telefon 08-508 11 550.
 • Från och med den 25 mars kan du logga in i e-tjänsten och se vilken skola ditt barn blivit erbjuden plats på och signera plats med mobilt BankID.
 • Är det på Lilla Djurgårdsakademien du vill att ditt barn ska gå från förskoleklass till och med årskurs 6 är det viktigt att du väljer oss som första val på ”Söka skola”.

Vad händer efter skolvalet?

 • Vi skickar ut antagningsbesked om plats till hösten via angiven e-post i ansökan.
 • Föräldrar måste aktivt tacka ja till platsen då de fått erbjudandet för att den ska kunna tilldelas eleven. 
 • De familjer som erbjuds plats hos oss kommer att få en inbjudan till ett informationsmöte på skolan i april. Inbjudan kommer via e-post i god tid inför mötet.

  Information om det ansökande barnet


  Vårdnadshavare

  Vårdnadshavare 1, Folkbokföringsadress


  Vårdnadshavare 2  Nuvarande skola

  GDPR

  Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter.
  Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller GDPR/Dataskyddförordningen.