Ansökan

Ansökan

Det finns fortfarande platser kvar att söka till hösten 2020. Nu kan du enkelt anmäla ditt/dina barn genom att fylla i formuläret nedan.

Antagningen utgår från Skolinspektionens godkända urvalsgrunder förenliga med öppenhetskravet, anmälningsdatum och syskonförtur. Ingen diagnos krävs utan skolan är öppen för alla i enlighet kring Skollagens regler om mottagande till grundskola 10 kap. 35 § Skollagen.

Vad händer nu?

 • Vi skickar ut antagningsbesked om plats till hösten via angiven e-post i ansökan. 
 • Vi kontaktar snarast alla familjer som erbjuds plats på skolan. 
 • Föräldrar måste aktivt tacka ja till platsen då de fått erbjudandet för att den ska kunna tilldelas eleven. 
 • De familjer som har tackat ja till sin plats kommer att bjudas in till ett öppet hus på skolan.

Vi har inte möjlighet att besvara enskilda frågor angående köplats.

  Information om det ansökande barnet


  Vårdnadshavare

  Vårdnadshavare 1, Folkbokföringsadress


  Vårdnadshavare 2  Nuvarande skola

  GDPR

  Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter.
  Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller GDPR/Dataskyddförordningen.