Ansökan

Ansökan

Du anmäler ditt/dina barn till Lilla Djurgårsakademien genom att fylla i formuläret nedan.

Vid antagning erbjuds plats först till barn med syskonförtur, därefter till barn i könummerordning.

Urvalsgrunder

Skolan följer Skolinspektionens godkända urvalsgrunder med öppenhetskravet, anmälningsdatum och syskonförtur samt skolagens regler om mottagande till grundskola 10 kap. 35 § Skollagen.

Skolans första urvalskriterium är syskonförtur. Syskonförtur gäller för barn som redan har minst ett syskon inskrivet på skolan det år det köande barnet ska börja skolan.

Placering i kön grundar sig på anmälans ankomstdatum. Om flera barn har samma ansökningsdatum kommer turordningen dem emellan att slumpas.

Hur går vårt skolval till?

Hos oss anmäler vårdnadshavare sitt/sina barn till vår kö här på vår webbplats. Elever som erbjuds en plats kommer att få informationen via e-post.

 • Endast anmälningar via vårt elektroniska formulär godtas.
 • 15 december bjuds alla vårdnadshavare och sökande elever vid skolans kö till vårt öppna hus.
 • Öppet hus hålls i mitten av januari.
 • Den 31 januari skickar skolan ut första antagningsbesked om plats till hösten via angiven e-post i ansökan.
 • Föräldrar måste aktivt tacka ja till platsen då de fått erbjudandet för att den ska kunna tilldelas eleven. 
 • De familjer som erbjuds plats hos oss påbörjar sin onboardning och bjuds även in till ett informationsmöte på skolan i april. Inbjudan kommer via e-post i god tid inför mötet.

Tänk på att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade

För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barnet ur kön om:

 • Erbjudande om plats kommer i retur p.g.a. okänd adress.
 • Vi inte får något svar på erbjudandet.
 • Vårdnadshavare mailar och meddelar skolan att de önskar att strykas ur kön.

Barn som stryks ur kön får göra en ny anmälan till kön om intresse åter uppstår.

Frågor

Alla frågor relaterade till köanmälan, antagning och uppdaterade kontaktuppgifter vänligen kontakta info@lda.nu. Antagning till skolan handhas av skoladministratören.

Alla frågor relaterade till skolans vision, värdegrund och pedagogiska arbetssätt eller angående vilka personuppgifter skolan sparar eller önskar radering av personuppgifter vänligen kontakta rektor Jessica Nilsson, jessica@lda.nu.

  Information om det ansökande barnet


  Vårdnadshavare

  Vårdnadshavare 1, Folkbokföringsadress


  Vårdnadshavare 2  Nuvarande skola

  GDPR

  Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter.
  Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller GDPR/Dataskyddförordningen.