Hem

Välkomna!

Att börja skolan är stort. Det spelar nästan ingen roll vem du frågar, de allra flesta minns sin första skoldag. Därför är det också extra roligt att få vara med och forma elevernas första tid i skolan.

Vi är en vanlig skola som följer vanlig läroplan. Och alla kan söka! Men här tar också likheterna med många andra skolor slut. Vi är skolan för dig som söker det lilla formatet med utbildning i framkant. Vi är en liten skola med ca 15 elever i varje klass och särskild kompetens inom kärnämnena svenska och matematik för att ge eleverna den grund de behöver för resten av skoltiden.

För oss är det viktigt att vara en inspirationskälla till vad utbildning och bildning kan vara för eleverna redan från start. Vi lägger grunden för elever som vågar vara nyfikna, växer i sitt lärande och är i rörelse både inne och ute. Då skapar vi den mest värdefulla utbildningen som eleverna längtar till varje dag.

Alla barn utvecklas i olika takt och därför använder vi individanpassade och varierande undervisningsmetoder som utmanar alla elever oavsett om det går lätt eller är lite svårare. Alla elever hos oss ska ges rätt akademiska utmaningar för att de ska kunna växa, lära nytt och fördjupa sina kunskaper. All undervisning är systematisk, strukturerad och väl beprövad med en öppenhet för att vi lära oss av våra elever och deras berättelser varje dag.

Våra lärare arbetar dessutom tvärdisciplinärt tillsammans med ett utökat elevhälsoteam och fritidshemmet för att kunna erbjuda en unik lärmiljö över hela dagen.

Dags att söka skola till hösen 2021

För mer information om skolan och antagningen vänligen kontakta tf rektor Ulla Högberg på ulla@lda.nu eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få löpande uppdateringar om vårt arbete.

Öppethus

Just nu är pågår skolvalet inför hösten 2021 (skolvalsperiod 15 januari till 15 februari). För alla föräldrar som har barn i vår kö till förskoleklass eller årskurs 4 med start höstterminen 2021 har vi bjudit in till ett digitalt öppethus. För er som missade detta och är nyfikna på oss ber vi er kontakta vår tf rektor Ulla Högberg ulla@lda.nu.

För mer information om att söka skola till hösten 2021 se vår ansökan.