Hem

Välkomna!

Lilla Djurgårdsakademien är en lågstadieskola i det gamla stationshuset vid Tegeluddsvägen. En helt unik plats och liten oas mitt i Stockholm för nästa generations elever.

Att börja skolan är stort. Det spelar nästan ingen roll vem du frågar, de allra flesta minns sin första skoldag. Därför är det också extra roligt att få vara med och forma elevernas första tid i skolan.

Vi är en vanlig skola som följer vanlig läroplan. Och alla kan söka! Men här tar också likheterna med många andra skolor slut. Vi är en liten skola med ca 15 elever i varje klass och skolan har särskild kompetens inom kärnämnena svenska och matematik för att ge eleverna den grund de behöver för resten av skoltiden.

För oss är det viktigt att vara en inspirationskälla till vad utbildning och bildning kan vara för eleverna redan från start. På skolan arbetar vi för att skapa en skola i framkant där vi lägger grunden för elever som vågar vara nyfikna, som växer i sitt lärande och är i rörelse både inne och ute. Då skapar vi den mest värdefulla utbildningen som eleverna längtar till varje dag.

Vi arbetar utifrån att alla barn utvecklas i olika takt och därför använder vi individanpassade och varierande undervisningsmetoder som utmanar alla elever och ger dem en chans att växa och lära nytt. All undervisning är systematisk, strukturerad och väl beprövad med en öppenhet för att vi lära oss av våra elever och deras berättelser varje dag.

Våra lärare arbetar dessutom tvärdisciplinärt tillsammans med ett utökat elevhälsoteam och fritidshemmet för att kunna erbjuda en unik lärmiljö över hela dagen både inne och ute.

För mer information om skolan och antagningen vänligen kontakta tf. rektor Ulla Högberg på ulla@lda.nu eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få löpande uppdateringar om vårt arbete.