Hem

Välkomna!

Att börja skolan är stort. Det spelar nästan ingen roll vem du frågar, de allra flesta minns sin första skoldag. Därför är det också extra roligt att få vara med och forma elevernas första tid i skolan.

Vi är en vanlig skola som följer vanlig läroplan. Och alla kan söka! Men här tar också likheterna med många andra skolor slut. Vi är skolan för dig som söker det lilla formatet med utbildning i framkant. Vi är en liten skola med ca 17 elever i varje klass och särskild kompetens inom kärnämnena svenska och matematik för att ge eleverna den grund de behöver för resten av skoltiden.

För oss är det viktigt att vara en inspirationskälla till vad utbildning och bildning kan vara för eleverna redan från start. Vi lägger grunden för elever som vågar vara nyfikna, växer i sitt lärande och är i rörelse både inne och ute. Då skapar vi den mest värdefulla utbildningen som eleverna längtar till varje dag.

Alla barn utvecklas holistiskt och därför använder vi individanpassade och varierande undervisningsmetoder som utmanar alla elever oavsett om det går lätt eller är lite svårare. Alla elever hos oss ska ges rätt akademiska utmaningar för att de ska kunna växa, lära nytt och fördjupa sina kunskaper. All undervisning är systematisk, strukturerad och väl beprövad med en öppenhet för att vi lära oss av våra elever och deras berättelser varje dag.

Skolval inför hösten 2022

Just nu pågår förberedelserna inför antagningen till hösten 2022. För mer information om vår antagningsprocess, antagningskriterier och viktiga datum vänligen se vår ansökan.

I mitten av januari kommer vi hålla öppet hus där sökande familjer har möjlighet att se hur vi arbetar, träffa elever och personal vid skolan för att själva bilda sig en uppfattning om skolverksamheten. Alla vårdnadshavare som har barn i vår kö kommer att bjudas in till skolans öppna hus innan jul via den mailadress som angivits vid ansökan.

För mer information om skolan, pedagogiska arbetsätt och antagning vänligen kontakta rektor Jessica Nilsson jessica@lda.nu eller vår skoladministration på info@lda.nu.